Michal Frauenterka

REALITNÍ ČINNOST OD ROKU 1992

foto x
Soubor pěti objektů s pozemky o celkové rozloze 34.075 m².  
Užitná plocha v objektech celkem 1.386 m². 
Územní plán: SV - všeobecně smíšené (3.222 m2),
PS - sady, zahrady (22.070 m2), ZMK - zeleň (6.901 m2), IZ - zeleň izolační (1.882 m2)
Bližší informace pouze osobně. TEL. 777 833 563
PENB: objekt 44 a objekt II - "E“, objekt IV. - „F“ a objekty III. a V. - „G“.
foto2   foto3        foto4      foto5     foto6
        objekt 44           objekt II.                         objekt III.                      objekt IV.                   objekt V.
foto1 x
V areálu statku s pozemky o celkové rozloze 61.955 m² se nachází hlavní, dvoupodlažní budova s bytovým i nebytovým využitím a vedlejší nebytový objekt.
Užitná plocha v objektech celkem 1.530 m² + půdy: 733 m2. 
Územní plán: SV - všeobecně smíšené (5.820 m2),
PS - sady, zahrady (1.380 m2), ZMK - zeleň (54.755 m2)
Bližší informace pouze osobně. 
TEL. 777 833 563
PENB: objekt 45 - „E“, objekt II. - „F“.
foto2       foto4    foto5
          objekt 45                  objekt 45                                          objekt II.